wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Armáda na Vlkavě,

... aneb současný stav a využití bývalých vojenských objektů ve Vlkavě ...

 

 

ZPĚT

 

 

Objekt "A"

 

Bývalé vojenské bytové domy pro důstojníky a jejich rodiny jsou od 1. října 2008 ve vlastnictví obce Vlkava, na kterou byly usnesením vlády České republiky č. 1328 ze dne 28. listopadu 2007 ministerstvem obrany převedeny bezúplatným převodem.

 

Od jara roku 2014 jsou bytové domy ve vlastnictví bytových družstev vytvořených nájemníky jednotlivých bytových domů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt "B"

 

Bývalé týlové zabezpečení, ubytovací monoblok, kuchyně, kotelna, mírové kanceláře, trafostanice a autopark je v současné době využíváno firmou Pilous spol. s.r.o. pro výrobu dřevěných obalů (dřevěné palety, bedny a obaly ze dřeva) především pro automobilový průmysl, dále nejpravděpodobněji ke kancelářským účelům a k ubytování zahraničních dělníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt "C"

 

Bývalé bojové palebné postavení (podpovrchové, částečně zodolněné velitelské stanoviště, postavení techniky radiotechnické baterie, palebné baterie a velitelské čety) je v současné době volně přístupné bez jakéhokoliv využití.

 

Všechny nadzemní budovy jsou již zbourány a plochy, které po nich zůstaly, zarůstají vegetací. V současné době zůstalo jen rozpadající se zodolněné velitelské stanoviště s boxy pro stání techniky, betonové plochy pro odpalovací rampy a betonový "pátý" plot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na "velké okružní" je viditelná činnost vegetace a zvířectva. Většina komunikace je již zarostlá nebo rozrytá od divokých prasat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V lesním porostu jsou stále viditelné stopy po činnosti hledačů kabelů. Všechna kabeláž, která po opuštění kasáren zůstala v objektu "C" v zemi, je vykopána a s největší pravděpodobností se ocitla ve sběrných surovinách spolu se vším kovovým co se v objektu po jeho opuštění zůstalo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPĚT