wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Hasičské skladiště (požární zbrojnice)

sboru dobrovolných hasičů Vlkava.
 

 

ZPĚT

 

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlkavě byl založen v roce 1888.

 

Pro jeho potřeby bylo na návsi zbudováno hasičské skladiště (požární zbrojnice).

 

 

Pohled na bývalé hasičské skladiště na dobové pohlednici Vlkavy z počátku 20. století.

 

 

Pohled na bývalé hasičské skladiště na dobové pohlednici Vlkavy.

 

 

Série dobových fotografií vlkavského hasičského skladiště (požární zbrojnice) až do doby jeho demolice.

 

 

Požární zbrojnice byla přemístěna do prostor v zadní části budovy kulturního domu,

který byl slavnostně otevřen 26. února 1978.

 

 

ZPĚT