wz
VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Úvodní stránka

 

 

Základní údaje o obci

 

 

Zajímavosti z historie obce

 

 

Ze vzpomínek vlkavských rodáků

 

 

Aktuální dění v obci

 

 

Fotografie obce z doby dávné i nedávné

 

 

Fotografie obce z dnešních dnů

 

 

Vlkava na dobových pohlednicích

 

 

Minulost kontra současnost

 

 

Fotomomentky vlkavské flóry a fauny

 

 

Vlkavské spolky a sdružení

 

 

ODKAZY

 

Stránky věnované nejen sběratelství dobových místopisných pohlednic

 

 

Stránky orientálních (břišních) tanečnic ve Vlkavě

 

 

 Oficiální stránky obce VLKAVA

 

Zajímavosti z historie obce Vlkava

 

 

Na tuto stránku budou postupně vkládány příspěvky o historii obce z různých zdrojů.

 

Historie obce 1

Historie obce, jak jí prezentují oficiální stránky obce VLKAVA

Historie obce 2

Popis obce Vlkava a části Bor,

 tak jak uvedeno v knize "Poděbradsko - Místopis okresu Nymburského".

Vlkavský zámek

 

Vlkavská úzkorozchodná řepařská železnice - I. část

Základní informace o vlkavské cukrovarské úzkorozchodné (řepařské) železniční dráze (mapy, fotografie) a zmínka o okolních úzkorozchodkách.

Vlkavská úzkorozchodná řepařská železnice - II. část

Ukončení provozu a postupný zánik vlkavské cukrovarské úzkorozchodné (řepařské) železniční dráhy

Cukrovarnické vlečky - Vlkava

Článek o Vlkavské úzkokolejné řepařce uveřejněný v příloze časopisu Českých drah v roce 2007
Vlkavka - cukrovarská železnice

Článek o Vlkavské cukrovarské železnici uveřejněný v časopisu Železničář v čísle 17/1984 a v čísle 21/1984 pod názvem

"STOPOU DĚJIN ZANIKLÝCH TRATÍ"

Vlkavské nádraží

Proč bylo Vlkavské nádraží v sousední obci Čachovice?

Historické souvislosti.

Vlkavský cukrovar

Proč byl Vlkavský cukrovar v sousední obci Čachovice?

Historické souvislosti.

Armáda na Vlkavě 1

Armáda na Vlkavě, aneb co skrýval les nad Vlkavou.

Armáda na Vlkavě 2

Foto a popis stavu a využití bývalých vojenských objektů na Vlkavě.

(24.7.2012)

Skladatelská rodina Brixi

Věděli jste, že se na Vlkavě narodil Šimon Brixi, otec slavného hudebníka Františka Xavera Brixiho?

Vlkavský kultůrák

Kulturní dům byl postaven i jako další stavby občanské vybavenosti ve Vlkavě v akci "Z". Slavnostně byl otevřen dne 26. února 1978.

Vlkavský motorest

Motorest byl postaven i jako další stavby občanské vybavenosti ve Vlkavě v akci "Z". Slavnostně byl otevřen dne 28. září 1984.

Pivovar Vlkava

Minulost a současnost vlkavského pivovaru.

Hasiči na Vlkavě

Krátce o založení spolku dobrovolných hasičů ve Vlkavě a oslavách sta let od jeho založení.

Hasičské skladiště

(požární zbrojnice)

Obrázky z dobových pohlednic a fotografií hasičského skladiště (požární zbrojnice) sboru dobrovolných hasičů Vlkava.

Památné stromy na Vlkavě

(1)

Něco málo o památných stromech v katastru obce Vlkava.

Památné stromy na Vlkavě

(2)

Informace o památných stromech v katastru obce Vlkava z výzkumného projektu "Záchrana genofondu památných stromů" Výzkumného ústavu Silva Tarouci pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice.

Špýchar z Vlkavy

Pár slov a obrázků o špýcharu přeneseném z Vlkavy do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem.
Památníky v katastru obce Vlkava Přehled a popis památníků - pietních míst, které se nacházejí v katastru obce Vlkava.

 

 

 

aktualizace - 13.10.2018