wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Příprava na vztyčování máje

v roce 2019

 

ZPĚT

 

Než nastane den samotného vztyčení máje, letos již na Vlkavě třicátého, je nutno udělat několik přípravných kroků. Prvním z nich je nalezení vhodného stromu, jeho shození na zem bez poškození a odvětvení.

 

Následuje přiblížení vybraného stromu k silnici, jeho naložení a transport na náves.

 

Dalším krokem je odkornění stromu a úprava pro budoucí osazení na připravené místo.

Letošní strom má 25 metrů a několik centimetrů.

 

Současně s přípravou stromu na máj proběhla příprava ohniště a vatry pro pálení čarodějnic a opékání špekáčků.

 

Nakonec už zbývá uklidit náves a připravenou májku "uskladnit".

Vše je tedy připraveno na 30. dubna, kdy proběhne tradiční topoření máje.

 

ZPĚT