wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Památné stromy (1)

 

 

ZPĚT

 

 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí jsou podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou chráněny v kategorii – památné stromy. Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.
 

 

 

Vybrané stromy na Vlkavě byly Usnesením č. 294 rady Středočeského krajského národního výboru ze dne 20. října 1981 ve smyslu par. 8 zákona č. 40/1956 S., O státní ochraně přírody vyhlášeny za chráněné přírodní výtvory - stromy a skupiny stromů.

 

 

 

Dub u Vlkavy

 

Jednotlivý strom - dub letní - Quercus robur L.

 

Dub se nachází u silnice na břehu Vlkavského rybníka.

 

Strom je označen tabulkou "Památný strom" a "Strom chráněný státem".

 

 

 

Výška stromu cca 23 m, obvod kmene cca 545 cm, terminální, válcovitý a boulovitý kmen, konce větví prosychají, silně napaden ochmetem.

 

 

Ochmet evropský je vidličnatě větvený keř parazitující na stromech, 20 -50cm vysoký, s kulatými, temně hnědými větévkami. Květy jsou dvoudomé, samičí ve vrcholových řídkých klasech, samčí v hroznech. Nepravý plod je asi 10mm dlouhý, bobulovitý, hruškovitý až kulatý, se šťavnatou a lepkavou dužinou. Keř kvete od května do června.

 
Svým biologickým chováním je rostlina velmi podobná jmelí. Je také poloparazitem, který se svoji potřebu vody a živin zajišťuje speciálními orgány, které pronikají do hostitelské rostliny. Roste roztroušeně až vzácně v nížinách a pahorkatinách teplejších oblastí, výhradně na dubech

 

Loranthus europaeus - ochmet evropský

 

 

Lípy u Vlkavy

 

Skupina 2 stromů - lípa malolistá - Tilia cordata Mill.

 

Lípy se nachází na začátku lesa naproti bývalé hájovně nad křížením silnice Vlkava - Loučeň s cyklosteskou Taxis.

 

Skupina stromů je bez jakéhokoliv označení.

 

 

ZPĚT