wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Památné stromy (2)

!!! STRÁNKA VE VÝSTAVBĚ !!!

 

ZPĚT

 

 

V rámci výzkumných záměrů Výzkumného ústavu Silva Tarouci pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice byl od roku 1997 řešen projekt 0114 "Záchrana genofondu památných stromů". Jeho dílčí etapy byly postupně zpracovány formou závěrečných zpráv. Region Středočeského kraje byl zpracován v rámci periodika Acta Průhonica 78/2005.

 

 

 

Informace o památných stromech v našem regionu z výše uvedené závěrečné zprávy výzkumu:

 

 

Evidence památných stromů ve Středočeském regionu.

 

Ke dni 1.1.2005 bylo v Ústředním seznamu památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR evidováno ve středočeském regionu 1309 položek, což představuje 4421 chráněných stromů. Z toho bylo v okrese Mladá Boleslav vedeno 121 položek.

 

V katastru obce Vlkava byly vedeny 2 položky, které představují 3 chráněné stromy:

 

Číslo

Název

Katastrální území

Dřevina

Vyhlášeno

Upřesnění lokality

207029.1/1 

Dub u Vlkavy

Vlkava

QUERCUS ROBUR

1981

Z cíp Vlkavského rybníka

207030.1/2

Lípy u Vlkavy

Vlkava

TILIA CORDATA

1981

při silnici Vlkava - Loučeň

207030.2/2

Lípy u Vlkavy

Vlkava

TILIA CORDATA

1981

při silnici Vlkava - Loučeň

 

 

Vybrané památné stromy ve Středočeském regionu hodnocené a znovu měřené tímto výzkumem:

 

V katastru obce Vlkava byla vybrána k hodnocení a měření jedna položka, která představuje 1 chráněný strom.

 

 

 

 

Hodnocení vybraných památných stromů ve Středočeském regionu:

 

Hodnocení vybraného chráněného stromu v katastru obce Vlkava.

 

 

 

 

 

Výška stromu cca 23 m, obvod kmene cca 545 cm, terminální, válcovitý a boulovitý kmen, konce větví prosychají, silně napaden ochmetem.

 

 

 

ZPĚT