wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

 

!!! STRÁNKA VE VÝSTAVBĚ !!!

 

 

ZPĚT

 

 

Pivovar Vlkava (Wilkau, Wlkawa)

 

1736 - 1942; 15 000 hl


         Pivovar ve Vlkavě postavili při zámku v roce 1736 Harrachové. Po dlouhá desetiletí sloužil potřebám zdejšího panství, které od poloviny 19. století stejně jako sousední Dobrovici vlastnili Thurn-Taxisové, a to v podstatě v původní podobě a rozsahu.

 

         Parostrojní pivovar Alexandra z Thurn a Taxisu ve Vlkavě byl v roce 1899 rekonstruován na pohon parní. V roce 1902 bylo vyrobeno 9520 hl 11o piva. V závodě bylo zaměstnáno 13 dělníků.

 

 

Celkový pohled na objekt pivovaru na dobové pohlednici

odeslané v roce 1907

Celkový pohled na objekt pivovaru na dobové pohlednici

odeslané v roce 1908

 

 

Dobové pohledy na objekt pivovaru z roku 1909.

 

 

         K roku 1921 se vlkavské panství propadlo do velkých dluhů, které nebylo již možno platit. Proto byl nucen tehdejší majitel panství kníže Thurn - Taxis prodat nejen pivovar, ale i panský hostinec ve Vlkavě pivovaru v Klášteru Hradiště nad Jizerou.

 

         Roku 1925 byla postavena ve vlkavském pivovaru nová stáčírna piva, sklep na sudové pivo a strojní umývárna na elektrický pohon a pořízen byl i parní stroj. V pivovaru se vařilo pivo světlé i černé.

 

         Dne 1. května 1942 byl na rozkaz ministerstva výživy pivovar ve Vlkavě zrušen a provoz ukončen a zaměstnanci převedeni do pivovaru Dobrovice. V již zrušené vlkavském pivovaru byl zřízen jen sklad Dobrovického pivovaru.

 

         Roku 1948 byla část bývalého pivovaru dána do pronájmu Jednotě hospodářského družstva v Nymburku a zřízena zde moštárna. Sklepy bývalého pivovaru byly zužitkovány ke skladování ovoce na zimu, kdežto lednice u velkostatku byla využita ke skladování brambor, v půdních prostorách se skladovalo obilí.


 

Majitelé pivovaru:

 

·         Jan Chlévenský z Ryzenska

·         Adam a Aleš Chlévanští z Ryzenska

·         Adam Chlévenský z Ryzenska

·         Adam Linhart z Neuenbergu

·         Hedvika z Neuenbergu

·         Adam a Vilém Václav z Neuenbergu

·         královská komora

·         Adam hrabě Valdstein

·         královská komora

·         Ota Friedrich z Harrachu

·         Ferdinand z Harrachu

·         Jan z Harrachu

·         Filip Neri z Fürstenberka

·         Karel Gabriel a Leopoldina z Fürstenberka

·         Marie Josefa kněžna z Fürstenberka

·         Maxmilian Josef kníže Thurn-Taxis

·         Karel Anselm kníže Thurn-Taxis

·         Hugo kníže Thurn-Taxis

·         Alexandr Jan kníže Thurn-Taxis

·         Klášter, a.s., Spojené pivovary a vývozní sladovny Klášter-Hradiště nad Jizerou

·         Polabské pivovary, n.p. Kolín

 

 

 

 

 

 

Současný vzhled bývalého vlkavského pivovaru (foto 10.2.2013).

 

 

V objektu se nachází sídlo a výrobní prostory společnosti PAJR a synové, spol. s r. o.

(lisovna plastů, výroba modelů, maket, forem) založená v roce 1992.

 

Více o firmě najdete ZDE

 

 

ZPĚT