wz
VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Úvodní stránka

 

 

Základní údaje o obci

 

 

Zajímavosti z historie obce

 

 

Ze vzpomínek vlkavských rodáků

 

 

Aktuální dění v obci

 

 

Fotografie obce z doby dávné i nedávné

 

 

Fotografie obce z dnešních dnů

 

 

Vlkava na dobových pohlednicích

 

 

Minulost kontra současnost

 

 

Fotomomentky vlkavské flóry a fauny

 

 

Vlkavské spolky a sdružení

 

 

ODKAZY

 

Stránky věnované nejen sběratelství dobových místopisných pohlednic

 

 

Stránky orientálních (břišních) tanečnic ve Vlkavě

 

 

 Oficiální stránky obce VLKAVA

 

Vlkava na dobových pohlednicích

V této sekci jsem se snažil chronologicky seřadit pohlednice s tématikou "Vlkava".

V současnosti je zde umístěno 71 "vlkavských" pohlednic.

Vždy, když jsem přesvědčen, že už by mohly být všechny, najde se někde další.

Přeji příjemné prohlížení a možná i zavzpomínání na léta minulá.

Vlkava - litografie.

Pohlednice byla použita 15. listopadu 1898.

 

 

Celkový pohled na Thurn-Taxisský cukrovar ve Vlkavě.

Neprošlá pohlednice - datace rok 1900.

(datace dle porovnání s jinou prošlou pohlednicí)

 

Okénková pohlednice "Pozdrav z Vlkavy a Čachovic".

Pohlednice byla použita 19. srpna 1900.

 

 

Pohled na bývalou požární zbrojnici.

Pohlednice z počátku 20. století.

(přesnější datum vydání pohlednice zatím nezjištěn)

 

Okénková pohlednice "Pozdrav z Vlkavy".

Pohlednice byla použita 17. srpna 1904.

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 4. července 1905.

 

Okénková pohlednice "Vlkava - Čachovice".

Pohlednice byla použita 8. června 1905.

 

 

Čachovice a Vlkava - okénková.

Pohlednice použitá do roku 1906 - dlouhá adresa.

(přesnější dataci použití pohlednice nelze zjistit)

 

Čachovice - Vlkava - okénková.

Pohlednice byla použita 10. dubna 1907.

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 5. dubna 1907.

 

Pohled na střed obce.

Pohlednice byla použita 25. května 1907.

 

Pohled na střed obce.

Pohlednice byla použita 12. dubna 1907.

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 27. srpna 1907.

(černobílá mutace)

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 14. října 1908.

(barevná mutace)

 

Celkový pohled na obec Vlkava.

Pohlednice byla použita v roce 1908.

 

 

Celkový pohled na obec Vlkava.

Pohlednice použitá do roku 1918 - poštovní známka.

(přesnější dataci použití pohlednice nelze zjistit)

 

Celkový pohled na obec z "Vinice" a střed obce.

Pohlednice byla použita v roce 1909.

(černobílá mutace) 

Celkový pohled na obec z "Vinice" a střed obce.

Pohlednice byla použita v roce 1909.

(přesnější dataci použití pohlednice nelze zjistit)

(barevná mutace)

 

Okénková pohlednice "Pozdrav z Vlkavy".

Pohlednice byla použita 25. června 1912.

 

 

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 17. srpna 1912.

 

Čtyřokénková pohlednice "Pozdrav z Vlkavy".

Pohlednice byla použita 4. července 1912.

 

Celkový pohled na Knížecí cukrovar ve Vlkavě.

Pohlednice byla použita 4. září 1913.

 

Dva celkové pohledy na obec Vlkava.

Pohlednice byla použita 2. listopadu 1913.

 

 

Dva celkové pohledy na obec Vlkava.

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Vlkava - celkový pohled

Pohlednice byla použita 5. srpna 1914.

 

Vlkava - fořtovna

Pohlednice byla použita v prosinci roku 1915.

 

Pětiokénková pohlednice z Vlkavy.

Pohlednice byla použita v období do roku 1918.

(přesnější dataci použití pohlednice nelze zjistit)

 

Pětiokénková pohlednice z Vlkavy.

Pohlednice byla použita v období do roku 1918.

(přesnější dataci použití pohlednice nelze zjistit)

 

Tříokénková pohlednice "Pozdrav z Vlkavy".

Pohlednice byla použita v období do roku 1918.

(přesnější dataci použití pohlednice nelze zjistit)

 

Kombinace celkového pohledu na obec a tří okének.

Pohlednice byla použita okolo roku 1925.

(použití určeno podle poštovní známky)

 

Celkový pohled na obec přes rybník.

Pohlednice byla použita 23. září 192?.

 

 

Vlkava - celkový pohled

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

(černobílá mutace)

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 27.11.1925.

(barevná mutace)

 

 

Vlkava - celkový pohled a Doubravka.

Pohlednice prošlá poštou.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Celkový pohled, hostinec a obchod pana Josefa Šípa.

Pohlednice prošlá poštou, datace cca 1925.

(použití určeno podle poštovní známky)

 

 

Vlkava - pomník obětem 1. světové války

Pohlednice prošlá poštou, datace cca 1925.

 

Dva celkové pohledy na obec Vlkava.

(varianta pohlednice v hnědém tónu)

Pohlednice byla použita 7. července 1929.

 

 

Dva celkové pohledy na obec Vlkava.

(varianta pohlednice v modrém tónu)

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Dva celkové pohledy na obec Vlkava.

(varianta pohlednice v hnědém tónu)

Pohlednice byla použita 23. září 1930.

 

Dva celkové pohledy na obec Vlkava.

(varianta pohlednice v modrém tónu)

Pohlednice byla použita v roce 193?.

 

Dva celkové pohledy na obec Vlkava.

(varianta pohlednice v hnědém tónu)

Pohlednice byla použita 22. července 1931.

 

Dva celkové pohledy na obec Vlkava.

(varianta pohlednice v šedomodrém tónu)

Pohlednice byla použita 6. července 1932.

 

Kombinace celkového pohledu na obec a tří okének.

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Kombinace celkového pohledu na obec a tří okének.

Pohlednice byla použitá 24. ledna 1936.

 

 

Celkový pohled na obec přes rybník.

Pohlednice byla použita 1. července 1937.

 

Dva celkové pohledy na obec Vlkava.

Pohlednice byla použita 10. září 1937.

 

Kombinace tří okének a celkového pohledu na obec.

Pohlednice byla použita 22. května 1939.

 

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice prošlá poštou.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita v období BuM.

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 23. června 1942.

 

Vlkava - svatý Jan

Čistá nepoužitá pohlednice.

(datace 16.2.1942 - zapsán datum na rubové straně pohlednice)

 

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 9. října 1947.

 

 

Čtyřokénková pohlednice Vlkavy.

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Pohled na střed obce.

Pohlednice byla použita 26. srpna 1948.

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 7. srpna 1954.

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

 

Pohled na střed obce.

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Celkový pohled na obec přes rybník.

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

 

Celkový pohled na obec přes rybník.

Čistá nepoužitá pohlednice.

(přesnější datace zatím nezjištěna a nepotvrzena)

Celkový pohled na obec přes rybník.

Pohlednice byla použita 6. října 1975.

 

Celkový pohled na obec z "Vinice".

Pohlednice byla použita 17. července 1984.

Okénková regionální pohlednice.

(Vlkava, Čachovice, Lipník, Niměřice, Struhy)

Čistá nepoužitá pohlednice.

 

Okénková regionální pohlednice.

(Čachovice, Vlkava, Lipník, Struhy)

Čistá nepoužitá pohlednice.

 

Kombinace celkového pohledu na obec a dvou okének.

Čistá nepoužitá pohlednice.

 

 

Reprint (novotisk) pohlednice z přelomu 19. a 20. stol.

Čistá nepoužitá pohlednice.

Rok vydání - 1994.

 

Letecký pohled na obec Vlkava.

Čistá nepoužitá pohlednice.

Rok vydání - 2007.

 

Regionální pohlednice svazku obcí Svatojiřský les

(Čachovice - Struhy - Vlkava - Lipník - Všejany - Vanovice - Jizbice - Zavadilka)

Čistá nepoužitá pohlednice.

Rok vydání - 2006.

 

Vlkava - Zámek.

Čistá nepoužitá pohlednice.

Rok vydání - ?????.

 

Vlkava - Zámek.

Čistá nepoužitá pohlednice.

Rok vydání - ?????.

 

 

Máte-li doma nějaké zajímavé  pohlednice nejen Vlkavy, které Vám doma překáží a zabírají místo,  dejte vědět na kontaktní E-mail.

 

Nepotřebné pohlednice nepatří do popelnice, zkuste s nimi potěšit některého sběratele pohlednic ve svém okolí.

 

aktualizace - 19.03.2019