wz
VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Úvodní stránka

 

 

Základní údaje o obci

 

 

Zajímavosti z historie obce

 

 

Ze vzpomínek vlkavských rodáků

 

 

Aktuální dění v obci

 

 

Fotografie obce z doby dávné i nedávné

 

 

Fotografie obce z dnešních dnů

 

 

Vlkava na dobových pohlednicích

 

 

Minulost kontra současnost

 

 

Fotomomentky vlkavské flóry a fauny

 

 

Vlkavské spolky a sdružení

 

 

ODKAZY

 

Stránky věnované nejen sběratelství dobových místopisných pohlednic

 

 

Stránky orientálních (břišních) tanečnic ve Vlkavě

 

 

 Oficiální stránky obce VLKAVA

 

Poloha obce Vlkava

 

 

Kraj: Středočeský   Okres: Mladá Boleslav

 

Obec Vlkava leží ve Středočeském kraji, na rozhraní okresů Mladá Boleslav a Nymburk na silnici č. 38.

 

JTSK (Y, X): 701863, 1027864
S-42 (Y, X): 3497372.066, 5571175.968
UTM (Y, X): 497249.5624, 5568807.1850
Šířka/Délka: 50° 16' 17.0259914500", 14° 57' 41.0555288200"

 

 

 

Vývoj obce Vlkava

 

r. 1869-1930 obec v okr. Poděbrady

r. 1950 obec v okr. Nymburk

r. 1961-1979 obec v okr. Mladá Boleslav

1.1.1980-23.11.1990 část obce Čachovice v okr. Mladá Boleslav

od 24.11.1990 samostatná obec v okr. Mladá Boleslav (obecní část VLKAVA a BOR)

 

Statistická data o obci

podle sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001

(zdroj - internetové stránky Českého statistického úřadu)

Název obce: Vlkava, Kód obce: 565571, NUTS 4: CZ0217

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  389
z toho ženy  203
Muži svobodní  68
ženatí  103
rozvedení  11
ovdovělí  4
nezjištěno  0
Ženy svobodné  59
vdané  104
rozvedené  10
ovdovělé  30
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  389
v tom ve věku 0-4  18
5-14  52
15-19  19
20-29  71
30-39  48
40-49  44
50-59  61
60-64  16
65-74  32
75+nezj.  28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  319
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  70
vyučení a stř. odborné bez mat.  148
úplné střední s maturitou  72
vyšší odborné a nástavbové  7
vysokoškolské  19
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  389
z toho
národnost
česká  371
slovenská  3
polská  1
ukrajinská  1
neuvedeno 18

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  389
Věřící  78
z toho církev římskokatolická  47
církev československá. husitská  22
českobratrská církev evangelická  3
pravoslavná církev  0
náboženská společnost Svědkové. Jehovovi  0
Bez vyznání  284
Nezjištěné vyznání  27

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  389
Ekonomicky aktivní celkem  214
v tom zaměstnaní  209
z toho pracující důchodci  8
ženy na mat. dovolené  5
nezaměstnaní  5
Ekonomicky neaktivní celkem  175
z toho nepracuj. důchodci  82
žáci, studenti, učni  63
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  389
Ekonomicky aktivní celkem  214
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  10
průmysl  75
stavebnictví  7
obchod,opravy motor. vozidel  22
doprava, pošty a telekomunikace  13
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  29
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  18

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  191
z toho v rámci obce  23
v rámci okresu  110
v rámci kraje  44
do jiného kraje  8
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  147
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  58

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  151
v tom s 1 HD  141
se 2+ HD  10
Hospodařící domácnosti  161
v tom s 1 CD  161
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  161
v tom úplné rodiny  100
z toho se závisl. dětmi  40
neúplné rodiny  13
z toho se závisl. dětmi  11
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  46

10. Domovní fond


Domy úhrnem  151
z toho domy obydlené  105
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  99
bytové domy   4
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  99
obce, státu  3
SBD  0
domy
postavené
do 1919  18
1920-1945  21
1946-1980  42
1981-2001  22

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  105
z toho
podle
podlaží
1-2  102
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  102
plynem  3
ústředním topením  59

12. Bytový fond


Byty úhrnem  202
v tom byty obydlené  151
z toho v rodin. domech  109
v bytov. domech  40
byty neobydlené v obydl. domech  5
byty neobydlené v neobydl.domech  46
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  151
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  98
v osobním vlastnictví  0
nájemní  34
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  18
2 místnosti  46
3 místnosti  48
4 místnosti  19
5+ místností  20

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  151
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  147
vlastní splachov.záchod  135
vlastní koupelna, sprchový kout  143
ústřední topení  78
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  2,58
osob na obytnou místnost 8+m2  0,88
obytné plochy na byt  57,64
obytné plochy na osobu  22,38
obytných místn. na byt  2,92

 

Statistická data o obci

podle sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2011

(zdroj - internetové stránky Českého statistického úřadu)

!!! VE VÝSTAVBĚ !!!

Název obce: Vlkava, Kód obce: 565571, NUTS 4: CZ0217

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  440
z toho muži 211
z toho ženy 229
Muži svobodní  74
ženatí  109
rozvedení 23
ovdovělí  5
Ženy svobodné 81
vdané 106
rozvedené 22
ovdovělé 20

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem 440
v tom ve věku 0-14 59
15-19 32
20-29 49
30-39 73
40-49 60
50-59 62
60-64 42
65-69 21
70-79 28
80 a více 14

3. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší 381
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání 2
základní vč. neukončeného 77
vyučení a stř. odborné bez mat. 156
úplné střední s maturitou 97
nástavbové 5
vyšší odborné 4
vysokoškolské 35

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem 440
z toho
národnost
česká 304
slovenská 4
slezská 1
polská  1
neuvedeno 122 0

5. Obyvatelstvo podle náboženské víry


Obyvatelstvo celkem  440
Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani nábož. společnosti 18
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti 31
z toho církev římskokatolická 17
církev československá husitská 6
českobratrská církev evangelická  3
pravoslavná církev  0
náboženská. společnost Svědkové Jehovovi  0
Bez vyznání  191
Nezjištěné vyznání 200

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem 440
Ekonomicky aktivní celkem 223
v tom zaměstnaní 213
z toho podle postavení v zaměstnání zaměstnanci 173
zaměstnavatelé  5
pracující na vlastní účet 22
ze zaměstnaných pracující důchodci 20
ženy na mat. dovolené 3
nezaměstnaní 10
Ekonomicky neaktivní celkem 208
z toho nepracuj. důchodci 95
žáci, studenti, učni 64
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 9

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  389
Ekonomicky aktivní celkem  214
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  10
průmysl  75
stavebnictví  7
obchod,opravy motor. vozidel  22
doprava, pošty a telekomunikace  13
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  29
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  18

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící celkem  153
v tom vyjíždějící do zaměstnání 112
v tom v rámci obce 7
do jiné obce okresu 63
do jiného okresu kraje 24
do jiného kraje 27
do zahraničí 1
vyjíždějící do škol 41
v tom v rámci obce 0
mimo obec 41

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  151
v tom s 1 HD  141
se 2+ HD  10
Hospodařící domácnosti  161
v tom s 1 CD  161
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  161
v tom úplné rodiny  100
z toho se závisl. dětmi  40
neúplné rodiny  13
z toho se závisl. dětmi  11
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  46

10. Domovní fond


Domy úhrnem  151
z toho domy obydlené  105
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  99
bytové domy   4
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  99
obce, státu  3
SBD  0
domy
postavené
do 1919  18
1920-1945  21
1946-1980  42
1981-2001  22

11. Domovní fond


Domy úhrnem 162
Domy obydlené 118
z toho podle
vlastnictví domu
fyzická osoba 111
obec, stát 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce domu 1919 a dříve  0
1920 - 1970  102
plynem  3
ústředním topením  59
   
   

 


12. Bytový fond


Byty úhrnem  202
v tom byty obydlené  151
z toho v rodin. domech  109
v bytov. domech  40
byty neobydlené v obydl. domech  5
byty neobydlené v neobydl.domech  46
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  44

aktualizace - 13.10.2018