wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

 

Oddíl ledního hokeje Sokol VLKAVA

"HAVRANI"

 

 

V době, kdy se zakládali sportovní spolky a kluby jen pro radost z pohybu a hry,

byl i na Vlkavě založen klub ledního hokeje.

 

S jeho historií se můžeme seznámit ve volném přepisu z kroniky klubu ledního hokeje

"Havrani" Sokol Vlkava.

 

Kronika se začala psát až v roce 1978, zachycuje však hokejové dění ve Vlkavě

od roku vzniku hokejového klubu v roce 1942 až do roku 1992.

 

 

ZPĚT

 

 

Píše se rok 1978, kdy se začíná psát s větším zpožděním kronika historie oddílu ledního hokeje.

 

Z rozhodnutí výboru TJ a LH se krátce seznámíme s dřívějšími událostmi a připomeneme si počátky ledního hokeje ve Vlkavě.

 

Protože zdejší rybník dával dříve dost možností užít ledu do sytosti a každý, kdo jen trochu mohl, trávil dost svého volného času na ledě. Začátky byly dost těžké, ale zápal a elán překonal všechny obtíže a tak ve zdejší obci Vlkava byl započat základ pro hraní ledního hokeje soutěžně.

 

Začalo to shrnutým sněhem, který se prolíval, aby bylo ohrazení dost pevné. Později to byly mantinely z prken a hranolků. Poněvadž byl volný den jen v neděli, tak se hrály za den 2 až 4 zápasy. Poněvadž byl led rozježděn, tak se prostě mantinely přestěhovaly o kousek dál a bylo to. S přibývajícím časem, kdy se hrál nejprve pohár a potom mistrovská utkání bylo třeba být někde organizován. My jsme patřily pod  „Kolínskou župu“, která měla územní rozsah od Mladé Boleslavi až po Kolín. Hrávali jsme s mužstvy Kamenného Zboží, Starého Kolína, Lysé nad Labem, ke kterým se jezdilo buď na vlastních kolech, nebo vlakem, což znamenalo celodenní výlet.

 

Tato historie začala v roce 1942 a prakticky vydržela až do roku 1948, kdy došlo k sjednocení tělovýchovy v našem státě, a to byl důvod, proč se dne 4. 11. 1948 ustavila tělovýchovná jednota Sokol Vlkava. Jejich zakládajícími členy byli pan Jan Špaček, Jaroslav Mázl, František Flanderka, Jaroslav Procházka, Miloslav Procházka a další.

 

 

Jedna z nejstarších dochovaných fotografií, na níž jsou hráči pro tu dobu v typických hokejových úborech.

 

 

V této době již někteří občané vlastnili traktory a tak se začalo jezdit k zápasům s traktorem bez kabiny, vlekem bez plachty, ale vystlaným slámou, později vybaveným lavicemi.

 

Doposud se hraje nepřetržitě hokej každou zimu, téměř 40 let. Za tu dobu se v naší hokejové obci všelicos změnilo. A tak již na počátku let padesátých se začalo uvažovat o umělém osvětlení. První nápad byl zasadit sloupy do rybníka, instalovat sloupy na ledovou plochu atd.

 

 

Novinový výstřižek z roku 1952.

 

 

Pak přišel rok 1955, s nímž i rozhodnutí o vyjmutí ze zemědělské půdy plochy pod vinicí a předání do užívání TJ Sokol Vlkava.

 

V té době již veškerou agendu vedl velký fanda a poctivý tělovýchovný pracovník pan Josef Čermák z osady Bor. Naše klubovna byla zřízena v hostinci u pana Vacha.

 

 

ROK 1956

 

Na základě územního rozhodnutí se začalo se zemními pracemi, tj. úpravou terénu buldozerem, zhotovením ohrazení, na které finančním obnosem přispěl OV ČSTV v Mladé Boleslavi, instalace elektrického osvětlení, které se koupilo jako vyřazené v AZNP Mladá Boleslav. Poněvadž finanční prostředky byly vyčerpány, nemohli jsme pořídit ani ty nejjednodušší převlékárny.

 

 

ROK 1957

 

Po hokejové sezóně se dokončily úpravy okolo kluziště, a byla přivezena bouda, která sloužila v místním JZD jako bouda pro hlídače na zdejší vinici a nám začala sloužit jako převlékárna. Později se koupila v Praze od dopravních podniků vyřazená tramvaj, která již byla zařízena pro oba týmy a byly zde kamínka (malý bubínek), který zajišťoval alespoň minimální podmínky pro ohřátí. Toto zařízení nám sloužilo až do roku 1967, přičemž bylo v roce 1966 obohaceno vodovodní přípojkou z místního vodovodu až k hřišti.

 

To již byli u kormidla noví obětaví lidé jako pan Václav Procházka, Zdeněk Špaček, Jiří Souček, Ladislav Mates, František Moucha, Milan Soukup a mnoho dalších. A protože bylo již staré osvětlení pro požadavky stále náročnější hry nevyhovující a protože naše mužstvo postoupilo do 1.B třídy, zakoupily se výbojkové lampy.

 

 

ROK 1968

 

V tomto roce se začala rekonstruovat celá elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles. Tuto práci jsme zvládli celkem v brzké době, neboť elán pomoci dobré věci byl příkladný.

 

Vzhledem k tomu, že se musely sehrát během sezóny všechny zápasy, bylo nutno některé zápasy odehrát na zimních stadionech. Poněvadž stoupaly náklady na úhrady zimních stadionů a dopravy, snažily jsme se co možná největší množství zápasů sehrát na domácím ledě. Naše mužstvo absolvovalo jednotlivé hokejové sezóny se střídavými úspěchy.

 

ROK 1972

 

V tomto roce byl položen základ ke generální přestavbě celého kluziště. Ohrazení dosluhovalo, osvětlení nahlodal zub času a plechové svítidla již nebylo možno pořádně vyčistit, čímž se svítivost značně snižovala. Bylo proto rozhodnuto provést rekonstrukci po etapách – likvidace starého ohrazení, planýrka nové plochy, zhotovení nového ohrazení, instalace nového osvětlení včetně postavení stožárů a postavení nových zděných kabin.

 

Již počátkem roku se začal shánět materiál potřebný na přestavbu. Bylo zakoupeno řezivo, z něhož se začaly hotovit díly ohrazení. Byla prováděna planýrka plochy a usazování betonových pražců zakoupených u ČSD. Po jejich pobetonování se začalo montovat ohrazení, které se hned natíralo.

 

I při těchto důležitých pracech se však nezapomínalo na přípravu nové hokejové sezony a s ní i na velmi důležité oslavy 30tiletého trvání hokejového oddílu ve Vlkavě.

 

U příležitosti tohoto výročí byla zajištěna výroba odznaků a slavnostní schůze, na kterou byli pozváni zakládající členové a všichni hráči, kteří hájili barvy našeho oddílu do této doby. Tato schůze se konala dne 31. března 1972.

 

 

Odznak Lední hokej Sokol Vlkava zhotovený u příležitosti 30 let trvání ledního hokeje ve Vlkavě.

 

 

 

Plaketa Lední hokej Sokol Vlkava zhotovená u příležitosti 30 let trvání ledního hokeje ve Vlkavě.

 

 

Fotografie ze slavnostní schůze u příležitosti 30 let trvání ledního hokeje na Vlkavě:

 

 

Schůze byla opravdu slavnostní, byli přítomni nejen pozvaní členové oddílu, ale i vedoucí činitelé veřejného života v obci a zástupci OV ČSTV, kteří předali našemu oddílu diplom k tomuto výročí. Diplom předal člen předsednictva OV ČSTV pan František Macek. Od tajemníka MNV pana Václava Čermáka jsme převzali jako dar a uznání za práci našich členů pěkné nové dresy.

Po slavnostní schůzi za přítomnosti i manželek byla podávána večeře a pak následovala družná zábava, která se protáhla až do ranních hodin.

 

 

ROK 1973

 

Tento rok byl ve znamení přestavby elektrické instalace a výměny osvětlení. Byly postaveny vysoké stožáry zakoupené v Pardubicích u ČSD a nižší stožáry věnované od JZD Smilovice. Jako protiúčet byl uspořádán sběr železného šrotu. Byly položeny základy na vybudování zděných kabin, které se ještě týž rok v zimním období již používaly, i když to byly místnosti bez omítek.

 

 

ROK 1974

 

Vzhledem k těžkostem, které byly se sehnáním potřebné techniky, počalo se s výměnou elektrického vedení a výměny osvětlovacích těles až v létě. Byly částečně dodělány vnitřní úpravy kabin a zčásti i omítka.

Náš oddíl se přihlásil do soutěže o titul „Vzorný oddíl“. Všechna kritéria byla splněna.

 

 

ROK 1975

 

Protože letošní zima byla velmi slabá, muselo naše mužstvo absolvovat všechna utkání na zimních stadionech. Byla to sezona velmi nákladná na finanční stránku. I když jsme neodehráli ani jedno utkání na domácím ledě, přece jen naše mužstvo obsadilo 5. místo a tím i účast v dalším ročníku krajského přeboru II. třídy.

Po vyhodnocení na OV ČSTV byl oddílu ledního hokeje předán při konferenci OS LH titul „Vzorný oddíl“ III. stupně, tj. plaketa, vlaječka a finanční odměna.

Na kabinách se pokračovalo v pracovním tempu a bylo provedeno zjádrování venkovní části budovy. Uvnitř bylo zhotoveno ústřední topení na pevné palivo, které bylo na naše podmínky nevyhovující.

 

 

ROK 1976

 

Na tuto hokejovou sezonu byla provedena rekonstrukce v řízení soutěží krajského přeboru. Dostali jsme za soupeře celky Spartak Brandýs nad Labem, Spartak Čelakovice, Sokol Veltruby, které jsme vůbec neznali. Přesto jsme obsadili 4 místo, což bylo vůbec nejlepší po dobu působení v této třídě krajského přeboru.

 

Na budově kabin byla provedena břízolitová omítka a vyměněn kotel uhelný za naftový, který splnil naše předpoklady a slouží dobře k úplné spokojenosti.

 

 

Fotografie družstva ledníhi hokeje Sokol Vlkava z roku 1976.

 

 

ROK 1977

 

Jako dříve, tak i na letošní sezonu měl posloužit turnaj o Pohár SČSP jako příprava. Byli jsme velmi úspěšní, neboť jsme pohár vyhráli. Předali nám ho pan František Šichta jako předseda OS LH a pan František Macek, referent sportů OV ČSTV osobně.

 

Jako dar k 35. výročí ledního hokeje ve Vlkavě naše mužstvo opravdu hrálo velmi hezky a výsledkem bylo 3. místo ve II. třídě krajského poháru.

 

Na budově kabin byly prováděny drobné úpravy uvnitř jako například koupelna, sklad a podobně.

 

 

ROK 1978

 

Letošní rok byl veden ve slavnostním ovzduší, neboť hokej v ČSSR slavil 70 let trvání. Byla ukončena obhajoba titulu „Vzorný oddíl“ a podána přihláška na II. stupeň vzorného oddílu. Na slavnostní konferenci, konané v Kulturním domě ROH AZNP Mladá Boleslav, byly předány našim dlouholetým funkcionářům za obětavou práci při plnění úkolů pamětní bronzové odznaky (Zdeněk Špaček, Jiří Souček, František Moucha, Milan Soukup).

 

 

Méně už se dařilo našemu oddílu v krajském přeboru II. třídy. Skončili jsme na 6. místě s pouhými 2 body a skóre 29 : 59.

 

Tím skončilo 10tileté působení našeho oddílu ledního hokeje v krajských soutěžích, ať I.B třídě či krajském přeboru II třídy.  

 

Za toto 10tileté působení odehrálo mužstvo 73 utkání o mistrovské body, získalo 62 bodů a skóre 308 : 324.

 

Během 10ti let hrálo naše mužstvo na těchto zimních stadionech: Mladá Boleslav, Kolín, Neratovice, Beroun, Kralupy nad Vltavou a též na prvoligovém zimním stadionu v Pardubicích. Tímto sestupem ovšem činnost našeho oddílu nezanikla, ale naopak. Začali jsme ještě s větší intenzitou pracovat s našimi žáky, kteří by měli být našimi nástupci. Vždyť za 3 roky působení získali pěkné výsledky. Zúčastňují se tradičního Vánočního turnaje na zimním stadionu v Mladé Boleslavi. I naše tělovýchovná jednota pořádá po dva roky turnaje okresního přeboru žáků na našem kluzišti, neboť teprve nyní jsou pro to příhodné přírodní podmínky. Za zdárné pořádání turnajů jsme byli OS LH odměněni finanční odměnou.

 

 

ROK 1979

 

Letošní rok jsme zahájili opravou nátěru mantinelů. Byla dokončena instalace koupelny (elektrický bojler, dotažení vody do kabin), neboť dosud se nosila voda z protější strany hřiště od venkovního kohoutku.

 

I okresní přebor dospělých, jemuž předcházel jako mnoho jiných let turnaj o Pohár SČSP se hrál zároveň jako 1. kolo okresního přeboru. Po velmi pěkném úvodním vítězství nad Sokolem Sojovice se zdálo, že budeme hrát v okresním přeboru prim. V zápětí však náš optimismus opadl, když jsme prohráli se Sokolem Dolní Cetno. Svůj podíl na prohře měl i náš ochránce svatyně Jan Hanuš, který své výlety z branky dost přeháněl. V dalším utkání se Sokolem Kněžmost se blýskl svými kolínky Petr Otta, který častým vylučováním přispěl k další porážce. Utkání s Lokomotivou Bakov bylo pro náš oddíl úspěšné, ale zranění hráče Františka Čipery (utržená brada od odraženého puku) bylo velmi ošklivé. Do nemocnice jej odvezl pan Milan Soukup na šití.

 

Odvetná utkání se začala hrát též na nově otevřeném zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou. V utkání se Sojovicemi se vyznamenal rozhodčí pan Manďák, který našemu mužstvu neuznal vyrovnávající branku, když se v momentě vstřelení branky klidně bavil s diváky u mantinelu. Příhodného počasí jsme využili k odehrání dvou utkání na domácím ledě, jež nám přinesla další 4 body do konečné tabulky. V prvním utkání byl 20 stupňů mráz, což vadilo hlavně rozhodčím, kteří nás žádali o zkrácení hrací doby.

 

Předposlední zápas jsme odehráli na kluzišti Lokomotivy Bakov, s níž nemáme zrovna dobré zkušenosti. I v tomto utkání došlo k dvojnásobnému zranění hráče Vladimíra Chalupy, nejprve od hole odřený nos a potom holí roztržené obočí. Navíc se nedostavil k utkání strážný anděl naší branky Jan Hanuš, neboť měl pověšené prase na trojnožce (zabíjel), čímž značně oslabil naše mužstvo, neboť náhradník Jiří Koucký, dosud nejevící zájem o chytání, nemohl naší jedničku nahradit. V poslední třetině to totiž bylo co ráno, to gól.

 

Poslední utkání jsme odehráli na domácím kluzišti se Sokolem Sojovice, které se také bez zranění neobešlo. Hráč Bohumil Šorm utrpěl tržnou ránu na levém obočí.

 

Během sezony mužstvo poznalo, že ani v okresním přeboru to nebude úplně lehká záležitost a že bude potřeba hrát naplno jako v dřívější době v krajském přeboru II. třídy.

 

Náš oddíl pokračuje v započaté tradici a uspořádal žákovský turnaj okresního přeboru za účasti 5 oddílů. Turnaj byl odehrán ve dnech 19. a 20. ledna 1980.

 

 

ROK 1980

 

V právě skončené hokejové sezoně sehrálo mužstvo celkem 11 utkání se ziskem 12 bodů a skóre 71 : 49. Závěr sezony patřil utkání o vítěze Poháru SČSP se Sokolem Katusice, účastníkem krajského poháru, na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou. Utkání skončilo naší prohrou a tím i ztrátou poháru.

 

V letošním roce mají naši dva dlouholetí členové a funkcionáři, pan Ladislav Mates a pan Josef Sládeček, svá životní jubilea. Pan Mates obdržel od oddílu jako upomínku obří číši s věnováním a pan Sládeček malou pozornost pro ukojení žízně.

 

V prostorách kluziště se prováděli údržbářské práce jako sekání trávy, natírání stožárů a podobně.

 

S příchodem podzimu začala příprava na novou hokejovou sezonu. Tréninkové hodiny se objednaly na zimním stadiónu v Benátkách nad Jizerou. Začátkem listopadu se začal hrát tradiční turnaj o Pohár SČSP, v němž se našemu oddílu příliš nedařilo. Obsadil třetí místo. Dne 29. listopadu 1980 začalo první kolo okresního přeboru dospělých. Po prvé polovině soutěže se drželo naše mužstvo na druhém místě, což bylo na naše poměry pěkné umístění. O vánocích se ovšem většina hráčů přecpala a po Novém roce šla výkonnost rychle dolů.

 

 

ROK 1981

 

V tomto roce jsme se přiblížili na pouhý rok od 40tiletého trvání ledního hokeje u nás. I když hokejové zápasy byly stále vyrovnané, přece jen ten zlomek štěstí stál většinou u soupeřových holí. V konečném hodnocení jsme skončili na 4. místě z 5 účastníků.

 

V měsíci lednu pořádal TJ Sokol Vlkava sportovní ples, který se nejen vydařil, ale i trochu pomohl naší pokladně.

 

V měsíci únoru proběhla hráčská schůzka, kde se hodnotili výsledky a kde se přijalo usnesení, že se pokusíme k 40. výročí ledního hokeje ve Vlkavě vyhrát okresní přebor dospělých.

 

V měsíci březnu se konala výroční členská schůze ve vinárně zdejšího kulturního domu.

 

V měsíci květnu a červnu se konaly oslavy k 60. výročí založení KSČ a přípravy na další významnou událost roku 1981 – volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Těchto významných akcí se zúčastnilo i 7 členů naší TJ. Při volebním aktu aktivně pracoval co by člen komise pan Václav Procházka, předseda zdejší TJ.

 

Další akcí bylo zabezpečení dětského dne, který již tradičně pořádá TJ s dalšími složkami NF. Dětský den byl velmi zdařilý, což ocenily nejen spokojené úsměvy dětí, ale i dospělých. Byla pořádána též pouťová zábava.

 

V měsíci červnu provedli naší členové další významnou akci, neboť se zúčastnili bezplatného odběru krve na transfúzní stanici v Mladé Boleslavi.

 

Během měsíců července a srpna, i když je to období dovolených, někteří členové ve svém volném čase sklízeli seno z nepřístupných ploch. Bylo odevzdáno 9 q sena.

 

S počátkem měsíce září nejen že počal školní rok, ale i začaly starosti na novou sezonu, tj. náborem žáků pro náš hokejový oddíl, neboť někteří již byli pro žákovské mužstvo staří.

 

V říjnu již začal shon kolem organizování potřebné administrace pro hlavní sezonu.

 

V listopadu bylo pořádáno veřejné plenární zasedání MNV jehož se zúčastnilo 20 členů naší TJ.

 

 

SEZONA 1981/1982

 

Sezona začala tradičním turnajem mužů o Pohár SČSP, jehož se naše mužstvo od počátku pravidelně zúčastňuje. V turnaji jsme skončili na 5. místě. Následně začaly 6. prosince 1981 mistrovské zápasy okresního přeboru mužů.

 

Koncem roku 1981 též zahájilo svoji činnost mužstvo žáků, neboť již dvakrát absolvovalo trénink společně se žáky z Katusic na zimním stadioně Mladá Boleslav.

 

Družstvo žáků se za mrazivého sobotního dopoledne 16. ledna 1982 zúčastnilo turnaje o pohár Vítězného února, který uspořádal Sokol Vlkava. Domácí žáci se umístili v turnaji na posledním 4. místě. Trofej – Rudý pohár si odvezlo družstvo žáků z Dolního Bousova.

 

17. ledna 1982 obsadilo vlkavské družstvo žáků 2. místo na turnaji okresního přeboru žáků na zimním stadionu v Mladé Boleslavi.

 

Turnaje okresního přeboru žáků 23. ledna 1982 na zimním stadioně v Dolním Bousově se naše družstvo nezúčastnilo z důvodu nezajištěné dopravy.

 

Dne 27. června 1992 se v kulturním domě Vlkava konala slavnostní schůze u příležitosti 40 let trvání ledního hokeje na Vlkavě. U příležitosti tohoto výročí byly zhotoveny a předány odznaky a upomínkové plakety.

 

 

Odznak Lední hokej Sokol Vlkava zhotovený u příležitosti 40 let trvání ledního hokeje veVlkavě.

(zlatá a stříbrná verze).

 

 

 

Plaketa Lední hokej Sokol Vlkava zhotovená u příležitosti 40 let trvání ledního hokeje ve Vlkavě.

 

 

 

Pozvánka na slavnostní schůzi u příležitosti 40 let trvání ledního hokeje ve Vlkavě.

 

 

Fotografie ze slavnostní schůze u příležitosti 40 let trvání ledního hokeje na Vlkavě:

 

 

SEZONA 1982/1983

 

Do nastávající sezony nastoupilo mužstvo mužů s těmito hráči:

 

Jan Hanuš, Jaroslav Špaček, Petr Otta, Jiří Kočí, Bohumil Šorm, Jiří Senohrábek, Vladislav Čurda, Miroslav Janů, Petr Souček, Vladimír Červený, Jan Hrubeš, Milan Poživil, Josef Beneš, Vladimír Chalupa, Jiří Dvořák, Josef Láska, Krátký.

 

Sezona byla zahájena počátkem listopadu 1982 zápasy turnaje mužů o Pohár SČSP na zimních stadionech v Benátkách nad Jizerou a Mladé Boleslavi. V turnaji jsme obsadili poslední místo.

 

Na stadionu v Benátkách nad Jizerou proběhl za účasti 4 družstev okresní přebor žáků. Družstvo žáků ledního hokeje Sokol Vlkava obsadilo v okresním přeboru 1. místo.

 

Mistrovská soutěž sezony – okresní přebor mužů – začal 4. prosince 1982 jediným vítězným zápasem sezony na zimním stadioně v Mladé Boleslavi proti Lokomotivě Bakov. Tuto sezonu lze nazvat smolnou, neboť takový neúspěch lední hokej na Vlkavě nepamatuje, byly získány pouze dva body. Z důvodu špatného počasí nebyl nebyl uskutečněn ani jediný trénink ani zápas na domácím ledě. Mrznout začalo až ke konci února.

 

 

 SEZONA 1983/1984

 

Začátek sezony začal v měsíci listopadu turnajem o Pohár SČSP a v A mužstvu nastalo několik změn. Vedoucím mužstva byl zvolen R. Hejda, trenérem M. Senohrábek a pomocníkem hospodáře Jaroslav Horák.

 

Mužstvo nastoupí v sezoně ve složení:

 

Jaroslav Špaček, Bohumil Šorm, Miroslav Senohrábek, Petr Otta, Josef Láska, Václav Krátký, Vratislav Konopka, Miroslav Janů, Vladimír Chaloupka, Jan Hanuš, Jiří Dvořák, Pter Souček, Miroslav Zelinka, Vladimír Čurda, Josef Beneš, Josef Klíma, Jiří Stránský, Libor Vosáhlo, Jiří Kočí, Milan Poživil, Jan Hrubeš.

 

V okresním přeboru v sezoně 1983 – 1984 oddíl ledního hokeje obsadil poslední místo se 2 body.

 

 

SEZONA 1984/1985

 

Sezona začala v listopadu 1984 tradičním turnajem o Pohár SČSP ve kterém jsme bohužel nevyhráli žádný zápas.

 

V prosinci 1984 začal okresní přebor, ve kterém se Sokol Vlkava umístil na posledním místě.

 

Na přelomu února a března 1985 jsme se zúčastnili turnaje o pohár Únorového vítězství.

 

V této sezoně ukončil v oddíle ledního hokeje Vlkava pan Jaroslav Špaček, který odehrál celkem 22 sezon.

 

 

SEZONA 1985/1986

 

Sezona byla zahájena 2 přípravnými tréninky. Do sezony nastoupilo mužstvo s těmito hráči:

 

Jan Hanuš, Jaroslav Špaček, Bohumil Šorm, Vladimír Pajr, Miroslav Zelinky, Vladimír Čurda, Milan Soukup, Jiří Kočí, Vosáhlo, Pavel Simandl, Růžička, Klíma, Jetelina, Fořt, Pokorný, Jiří Dvořák, Miroslav Janů.

 

Na přelomu listopadu a prosince jsme odehráli zápasy turnaje o Pohár SČSP v Benátkách nad Jizerou. Od poloviny prosince 1985 do února 1986 jsme odehráli zápasy okresního přeboru.

 

 

SEZONA 1986/1987

 

Sezona začala 9. listopadu 1986 prvním zápasem turnaje o Pohár SČSP s mužstvem Dolního Bousova. Ze sedmi zápasů v turnaji jsme vyhráli šest.

 

Poté začaly zápasy okresního přeboru, které jsme odehráli na stadionech v Benátkách nad Jizerou a v Mladé Boleslavi. Lední hokej Sokol Vlkava se v této sezoně umístila na 1. místě a postoupila do kvalifikace o postup do krajské soutěže.

 

Složení mužstva v sezoně:

 

Hráči – Jiří Souček, Miroslav Janů, Vladimír Pajr, Jaroslav Špaček, Petr Otta, Pavel Simandl, Jiří Dvořák, Milan Novák, Marek Hanuš, Radek Jetelina, Vratislav Konopka, Bohumil Šorm, Richard Hejda, Zdeněk Špaček, Vladimír Čurda, Petr Kordík, Michal Špalda, Karel Prchlík, Pavel Blažko, Jiří Morch.

 

Trenér – Jan Hanuš.

 

 

 

Kvalifikační zápas jsme sehráli 1. března 1987 s mužstvem Nymburka na zimním stadionu v Nymburce. Zápas začal v rychlém tempu. V první třetině byla hra vyrovnaná, ale pak přišlo 2x vyloučení na 10 minut našich hráčů Petra Otty a Vratislava Konopky a tím byl zápas rozhodnut ve prospěch soupeře výsledkem 7:1.

 

 

SEZONA 1987/1988

 

Mužstvo začalo tréninkem začátkem listopadu a odehrálo přípravné utkání v Benátkách nad Jizerou v tomto složení:

 

Hráči – Petr Kordík, Pavel Simandl, Vladimír Čurda, Petr Otta, Jaroslav Špaček, Radek Jetelina, Pavel Blažko, Tomáš Šitina, Karel Prchlík, Miroslav Janů, Jiří Dvořák, Vladimír Pajr, Michal Špalda, Milan Novák.

 

Trenér – Jan Hanuš.

 

Vedoucí družstva – Richard Hejda.

 

První zápas o pohár SČSP v sezoně se odehrál 22.11.1987 s mužstvem Kněžmostu na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou.

 

Po té začaly zápasy okresního přeboru. Nejlepší hráč v této sezoně byl Karel Prchlík, vstřelil čtrnáct branek při šesti asistencích.

 

 

SEZONA 1988/1989

 

Výbor TJ Vlkava svolal dne 28.10.1988 schůzi hráčů, kde byly probírány především organizační věci.

 

Trenér pan Hanuš zajistil ve dnech 7. a 14.11.1988 tréninkové hodiny v Benátkách nad Jizerou. Tréninky navštívila většina hráčů.

 

Soupiska hráčů pro nadcházející zápasy čítala 15 jmen:

 

Hráči – Petr Kordík, Pavel Simandl, Vladimír Čurda, Petr Otta, Jaroslav Špaček, Tomáš Růžička, Pavel Blažko, Tomáš Šitina, Karel Prchlík, Jiří Hošek, Miroslav Janů, Jiří Dvořák, Vladimír Pajr, Michal Špalda, Milan Novák.

 

Trenér – Jan Hanuš.

 

Vedoucí družstva – Richard Hejda.

 

V této sezoně jsme nastoupili 21.11.1988 k prvnímu zápasu o pohár SČSP s mužstvem Kněžmostu na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou. V soutěži jsme získali 2 body při pasivním aktivním skóre 17:15 a obsadili čtvrté místo.

 

Poté vypukly boje o mistrovské body v okresním přeboru. V průběhu sezony se díky směnnosti a nemocnosti hráčů docházka na zápasy velice zhoršila, takže se v průměru sešlo jedenáct hráčů na zápas.

 

Náš hokejový oddíl získal z mistrovských zápasů 7 bodů při pasivním skóre 39:52.

 

Hokej končí a opět začne pořádání tanečních zábav pro mládež. Takto získáváme finanční prostředky na úhradu naší hokejové činnosti.

 

 

SEZONA 1989/1990

 

Letošní sezona začala jak už je dobrým zvykem třemi tréninky.

 

Stávající mužstvo bylo posíleno o tři hráče. Z vojny se vrátil Jiří Morch a s ním přišel Robert Krauz a Láďa Erben, všichni z Mladé Boleslavi.

 

Tímto bylo sestaveno 18-ti členné mužstvo:

 

Hráči – Petr Kordík, Pavel Simandl, Ladislav Erben, Vladimír Čurda, Petr Otta, Jaroslav Špaček, Tomáš Růžička, Robert Kraus, Tomáš Šitina, Karel Prchlík, Jiří Hošek, Jiří Morch, Miroslav Janů, Jiří Dvořák, Vladimír Pajr, Michal Špalda, Milan Novák, Pavel Blažko.

 

Trenér – Jan Hanuš.

 

Vedoucí družstva – Richard Hejda.

 

V této sezoně jsme nastoupili 18.11.1989 k prvnímu zápasu o pohár SČSP s mužstvem Cetna. V soutěži jsme získali 8 bodů při aktivním skóre 26:16.

 

V příštích mistrovských zápasech okresního přeboru nás čekala dlouhá šňůra vítězství. Vítězný zápas s Bousovem byl poznamenán dvěma nepříjemnými událostmi. V desáté minutě první třetiny narazil hráč Růžička v plné rychlosti na hrazení za soupeřovou brankou a zlomil si pravou nohu pod kotníkem. Následoval převoz do nemocnice. V polovině třetí třetiny došlo k potyčce mezi naším hráčem Morchem a hráčem Dolního Bousova číslo 11. Za rány pěstí do obličeje byl Morch vyloučen do konce zápasu.

 

Zápas se Sojovicemi pod vedením rozhodčích Roháče a Marka byl velmi nervózní a plný faulů. Na trestné lavici jsme odseděli celkem 16 trestných minut a ještě byly uděleny dva desetiminutové osobní tresty.

 

 V mistrovských zápasech jsme získali 18 bodů a tím první místo v soutěži v této sezoně a čekaly nás tři kvalifikační zápasy o postup do krajské soutěže.

 

Po jednom vítězství, jedné prohře a jedné remíze nám však postup do krajské soutěže unikl.

 

Byla to ale nejlepší sezona za poslední roky. Trenér mužstva vyjednal za trvale dobré výkony zájezd na Moravu do vinných sklípků spojený s přátelským zápasem se Sokolem Dobšice dne 7. března 1990 na zimním stadioně ve Znojmě. Po vítězném zápase 11:8 jsme navštívili vinný sklípek a přespali ve Znojmě v hotelu.

 

 

SEZONA 1990/1991

 

Soupiska pro nastávající sezonu:

 

Hráči – Petr Kordík, Pavel Simandl, Ladislav Erben, Petr Otta, Jaroslav Špaček, Petr Kolínský, Robert Kraus, Tomáš Šitina, Karel Prchlík, Jiří Hošek, Jiří Morch, Miroslav Janů, Jiří Dvořák, Vladimír Pajr, Michal Špalda, Milan Novák.

 

Trenér – Jan Hanuš.

 

Vedoucí družstva – Richard Hejda.

 

Před prvním mistrovským zápasem jsme sehráli tréninkový zápas s mužstvem Cetna s nerozhodným výsledkem 6:6.

 

V mistrovské soutěži jsme získali celkem 10 bodů a umístili jsme se na třetím místě.

 

 

SEZONA 1991/1992

 

Již na sklonku minulé sezony nás opustila většina hráčů z Mladé Boleslavi. Letos nenastoupili ani na jeden zápas a tak muselo být sestaveno mužstvo z mladých Vlkaváků. Dlouholetý trenér Jan Hanuš si letos založil soukromou pekárnu a z tohoto důvodu odmítl trenérskou funkci v našem celku.

 

Proto vznikla nová soupiska:

 

Hráči - Milan Novák, Josef Grůs, Miloš Svoboda, Martin Šuk, Kamil Hubálovský, Jan Hanuš ml., Josef Smrček, Petr Lohr, Roman Dytrych, Radek Hloucal, Michal Špalda, Ladislav Erben, Marek Hanuš, Ladislav Červený, Petr Otta, Jiří Hošek, Dušan Salač, Milan Salač.

 

Trenér – Jaroslav Špaček.

 

Vedoucí družstva – Richard Hejda.

 

K prvnímu zápasu jsme nastoupili bez tréningu a polovičkou hráčů bez jakýkoliv zkušeností. V průběhu sezony jsme nezaznamenali vůbec žádný úspěch v podobě bodu. Z devíti zápasů máme pasivní skóre 103:33. Průměrná docházka hráčů byla velmi slabá, 8 – 10 hráčů na zápas.

 

 

 

Dne 27. Června 1992 se v kulturním domě Vlkava konala slavnostní schůze u příležitosti 50 let trvání ledního hokeje na Vlkavě. U příležitosti tohoto výročí byly zhotoveny a předány upomínkové plakety.

 

 

Pozvánka na slavnostní schůzi u příležitosti 50 let trvání ledního hokeje ve Vlkavě.

 

 

 

Plaketa Lední hokej Sokol Vlkava zhotovená u příležitosti 50 let trvání ledního hokeje ve Vlkavě.

 

 

Fotografie ze slavnostní schůze u příležitosti 50 let trvání ledního hokeje na Vlkavě:

 

 

ZPĚT