wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Vlkavský špýchar

 

 

ZPĚT

 

 

Prvním specializovaným muzeem lidové architektury v Čechách bylo Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, založené a otevřené v roce 1967. Na počátku jeho historie byla snaha pracovníků bývalého střediska krajské památkové péče a pracovníků Polabského muzea v Poděbradech zachránit z oblasti středního Polabí alespoň několik typických ukázek lidové architektury, která rychle a nenávratně pod vlivem tehdejších poměrů mizela z našich vesnic. Právě v té době procházela generál ní opravou památkově chráněná tzv. "staročeská chalupa" čp. 19 v Přerově nad Labem a hledaly se možnosti jejího dalšího využití.

 

V roce 1967 se "staročeské chalupy" ujalo poděbradské muzeum a umístilo do ní část svých bohatých národopisných sbírek se snahou dokumentovat tu národopis středního Polabí. "Staročeská chalupa" byla slavnostně otevřena pro veřejnost 27. dubna 1967.

 

Více o Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem najdete ZDE.

 

Jako jeden z prvních objektů přenesených do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem byl špýchar z konce 18. století z Vlkavy.

 

Jedná se o trojprostorový objekt, roubený většinou z borových trámů a se spárami vymazanými mazanicí. Sedlová střecha špýcharu s prkennými štíty je v muzeu jako jediná ukázkově pokrytá došky ze žitné slámy, kdysi nejrozšířenější krytiny v Polabí.

 

Špýchar sloužil k ukládání potravin. V horní velké a suché komoře s pavláčkou se uskladňovalo obilí a další zemědělské plodiny vyžadující uložení v suchu. V chladném kamenném sklípku se uchovávalo mléko a další potraviny vyžadující chlad.

 

V menší špýcharové komoře je umístěn velký nožní stoupa (drtič křehkých tvrdých látek, pracující rázy těžkých tlouků /palic/ střídavě zvedaných) na přípravu jáhel a krup, různé nádoby na ukládání potravin a drobné zemědělské nářadí.

 

 

Dobové fotografie zachycující původní umístění špýcharu ve Vlkavě.

 

(Župní slet hasičů na Vlkavě dne 8.7.1934.)

 

 

 

 

Fotografie Vlkavského špýcharu v areálu Polabského národopisného muzea

v Přerově nad Labem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní prostor velké horní suché komory s pavláčkou.

V současnosti nainstalovaná expozice věnovaná včelařství a zpracování medu.

 

 

 

 

Vnitřní prostor malé špýcharové komory s velkým nožním stoupou na přípravu jáhel a krup,

nádobami na ukládání potravin a drobným zemědělským nářadím.

 

 

ZPĚT