wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Vlkavský zámek

 

 

ZPĚT

 

 

Již někdy během 14. stol. stála ve Vlkavě tvrz. Dnes neznáme, kde tvrz stávala, víme jen, že byla obklopena vodním příkopem a nejméně jedno okno obytné budovy bylo opatřeno skleněnými tabulkami zalitými do olova.


Za Kašpara Granovského byla po roce 1559 postavena nová tvrz. Podle jiných autorů byl zakladatelem nové renesanční tvrze až jeho zeť Jan Chlivenský z Ryzenska. Podle materiálů v roce 1601 obsahovala podzemní sklep, suché sklepy v přízemí, komory, tři světnice a dvě kuchyně a byla užívána až do třicátých let 17. století.


Po roce 1636 přešla Vlkava do manství císařského plukovníkova Otty Friedricha z Harrachu. Po skončení manské povinnosti zůstala VIkava v harrachovských rukou. Za Harrachů v roce 1736 byl postaven dnešní zámek jako novostavba. V roce 1789 Jan z Harrachu prodal zámek Filipu Neriovi z Fůrstenberka. Jeho dědička Marie Josefa jej v závěti z roku 1806 odkázala Maxmiliáu Josefovi Thurn-Taxisovi. Ten Vlkavu po jejím úmrtí připojil k loučeňskému panství. V roce 1945 byl zámek znárodněn a stal se majetkem státu.

 

L.P. (Úlovec Jiří, Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, Libri, 2005, 2. díl, N-Ž)
 

!!! !!!

 

 

 

ZPĚT