wz

VLKAVA

 

NEOFICIÁLNÍ STRÁNKY

 

Vlkavské nádraží v Čachovicích.

 

 

ZPĚT

 

 

Pro mnoho lidí bylo a možná doposud je záhadou, proč se na katastru obce Čachovice nacházelo železniční nádraží Vlkava (od platnosti nového jízdního řádu 2007/2008 již nádraží s názvem "Čachovice") a budovy bývalého Vlkavského knížecího Thurn-Taxisského cukrovaru.

 

Jak plyne z historických pramenů, vše souvisí s historickým vývojem a regionálním významem a vlivem obce Vlkava v běhu dějin. S obcí Vlkava byl spojen vrchnostenský deskový statek, zapsaný ve starobylých deskách zemských a roku 1789 začleněný do loučeňského panství. V obci se nacházel i významný hospodářský dvůr loučeňského velkostatku s kancelářemi ctihodných knížecích úředníků spolu se starým zámkem a pivovarem.

 

Když došlo v roce 1870 ke zprovoznění úseku Rakouské severozápadní dráhy z Nymburka do Mladé Boleslavi, bylo na katastru obce Čachovice zřízeno malé nádraží. Vlaková stanice byla pojmenována ovšem podle vedlejší obce Vlkava, ležící hned za velkým rybníkem.

 

V roce 1903 projely po trati Nymburk - Mladá Boleslav za 24 hodin 2 rychlíky, 10 vlaků osobních a 8 vlaků nákladních.

 

 

Nádraží WLKAWA na historické pohlednici Čachovic

 

 

 

Nádraží VLKAVA na historické pohlednici.

 

 

 

Historické proměny nádraží VLKAVA na dobových fotografiích

 

 

 

 

 

Na základě žádosti žadatele - obce Čachovice - ze dne 24.11.2005 rozhodl v odvolacím řízení Drážní úřad, sekce stavební Plzeň svým rozhodnutím Č.j. 30-1508/06-DÚ/Jz ze dne 10.11.2006 o názvu železniční zastávky Vlkava takto:

 

 

Název stávající železniční zastávky v katastru obce Čachovice, okres Mladá Boleslav a nesoucí dosud název "Vlkava", tj. samostatné obce sousední, bude znít:

 

"Čachovice"

 

 

Provozovatel drážní dopravy a dopravce - České dráhy, a.s. po potřebných technických a organizačních opatřeních následně zavedl změnu názvu železniční stanice v novém úředním vydání jízdního řádu Českých drah, a.s. pro období 2007/2008 s platností od 10.12.2007.

 

ZPĚT